คุณหมอของเรา

ทพ.วิศรุต ชาติชนะยืนยง
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
ทพ. ณุจิเรจ อรรคคำ
สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ใบอนุญาตเลขที่ ท.5462
ทพญ. พินนา ศิริสุรินทร์พร
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล