ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์

ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • การศึกษา
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขา
    ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ใบอนุญาต
    ใบอนุญาตเลขที่ ท.12091