fbpx

ทันตกรรมเพื่อความงาม ( Esthetics )

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

จัดฟันสวย,ทันตกรรมความงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม โดยมีบริการหลายด้านเกี่ยวกับทันตกรรมเพื่อความงาม ดั้งนี้  การฟอกสีฟัน , การเคลือบผิวฟันวีเนียร์ , ครอบฟัน , สะพานฟัน , Inlays และ Onlays , อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน , ตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

การปรับปรุงรอยยิ้มหรือการสร้างรอยยิ้มใหม่ที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน   โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง การบูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด

ประเภททันตกรรมเพื่อความสวยงาม

1. ฟอกสีฟัน (teeth whitening)

ทันตกรรมความงาม,จัดฟันสวย

          นวัตกรรมใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วในการทำให้ฟันขาว
โดยนำระบบการฟอกฟันคลูไลท์ ซึ่งเป็นระบบ LED แบบพิเศษสำหรับทันตกรรม ซึ่งนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการฟอกสีฟัน เราจึงมั่นใจว่าและนำนวัตกรรมที่ทำให้ฟันขาวขึ้นภาย ในระยะเวลาเพียง 45 – 60 นาที Easy white

         โดยจุดเด่นที่แตกต่างคือระบบไฟและน้ำยาที่ทำให้คนที่มาทำอาจจะพบเจอกับการเสียวฟันที่น้อยลงหรือบางรายก็ไม่เสียวฟันเลย ซึ่งก็เป็นอีกนวัตกรรมและรายการทำคนไข้ส่วนใหญ่นิยมและมาทำที่คลินิกเพื่อเสริมความมั่นใจกันภายใน ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2. การจัดฟัน ( Orthodontics)

การจัดฟันถือเป็นทันตกรรมอีกสาขาหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่องการเรียงตัวของฟันเพื่อความสวยงาม ฟันที่เข้าข่ายที่จะต้องจัดฟันเพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่มีลักษณะดั้งนี้

ประเภทการจัดฟัน

2.1 การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket)

2.2 การจัดฟันแบบ Damon

2.3 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic or Clear Bracket)

2.4 การจัดฟันถอดได้แบบใส Clear Aligner or Invisalign

3.Veneer – วีเนียร์

การสร้างรอยยิ้มใหม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญบนใบหน้าการปรับเปลี่ยนรอยยิ้มและลักษณะของฟัน ทั้งการสร้างให้ฟันขาวตามเชดที่ต้องการสร้างฟันมีขนาดใหญ่ขึ้น, ลดระดับความห่างของฟันและแก้ไขรูปลักษณ์ของฟันให้เป็นไปตามความต้องการ
ทันตกรรมความงาม,จัดฟันสวย,วีเนียร์
ทันตกรรมความงาม,จัดฟันสวย,วีเนียร์

4.crown หรือ ฟันปลอม 

 ฟันปลอมหรือทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟันที่สูญเสียไปซึ่งมีทั้งแบบครอบฟันและสะพานฟัน เพื่อให้กลับมีรอยยิ้มที่สวยงามอีกครั้ง

5.Dental Implant หรือ ทันตกรรมรากฟันเทียม 

ทันตกรรมความงาม,จัดฟันสวย,รากฟันเทียม

คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ
โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที

. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

6.อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีทีสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟันให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้ เช่นฟัน หน้าแตกหรือหัก จะต้องใช้วัสดุสีเหมือนฟันอุดให้กลับมามีความสวยงามเหมือนฟันจริงดั้งเดิม เป็นต้น

อุดฟัน