fbpx

ประวัติ Ortho Smile Clinic

ทันตแพทย์จัดฟัน

ประวัติ Ortho Smile Clinic

Ortho Smile Clinic ทันตแพทย์หญิงณุจิเรจ เริ่มให้ บริการรักษาโรคทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 สาขา 1 ในปั้ม ปตท ถนน สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยการก่อตั้งของพันโททันตแพทย์หญิง ณุจิเรจ อรรคคำ (คุณ หมอต่าย ) ซึ่งในตอนแรก เน้นให้ บริการ สาขา ทันตกรรมจัดฟันเป็นหลักด้วยคำขวัญ “ Ortho Smile Clinic คลินิกจัดฟันของคนทันสมัย ”

         เวลาเปิดทำการเฉพาะตอนเย็นเวลา ( 17.00 น. – 21.00 น. ) และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ ( 9.00 น. – 21.00 น. )  เท่านั้น เนื่องจากคุณหมอต่าย ยังรับราชการ เป็นทันตแพทย์จัดฟัน (Orthodontist) ประจำกองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา จึงไม่สามารถเปิดบริการเต็มเวลาได้ในวันธรรมดาเวลาราชการ

         คุณหมอต่าย จบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2593 รับราชการครั้งแรก ในตำแหน่งทันตแพทย์ทหารบก ที่โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัด สกลนคร และเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาทันตกรรมจัดฟัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน และเริ่มต้นเป็นทันตแพทย์จัดฟัน ( Orthodontist ) ของกองทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี 2553 (จึงลาออกจากราชการ) จากนั้น Ortho Smile Clinic จึงได้ขยายเวลาทำการเป็น เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 21.00 น.

         Ortho Smile Clinic มุงเน้นมอบบริการทันตกรรมคุณภาพด้วยแนวทางการรักษาแบบบูรณาการด้วยทีม “ สหสาขาทันตกรรม(Interdiseliplinart Dentistry )  ” เพราะ ออร์โธ สไมล์ คลินิก ให้บริการทันตกรรมด้วยทีม “ สหสาขาทันตแพทย์ ( Interdiseliplinart Dentistry ) ” เนื่องจาก Ortho Smile Clinic มุงหวัง ว่าหลังจากคนไข้ได้รับการตรวจ , วินิฉัยโรคในช่องปาก เบื้องต้นแล้วจะถูกส่งต่อ ( Refer) เพื่อรักษารคกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น คนไข้จัดฟัน ถูกส่งต่อเพื่อรักษากับทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน , คนไข้เด็กถูกส่งต่อเพื่อรับการรักษากับทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเด็ก , คนไข้ฟันปลอมถูกส่งต่อเพื่อรักษากับทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อมอบคุณภาพการบริการทันตกรรม แก่ผู้ใช้บริการ ของ Ortho Smile Clinic ในแต่ละท่านอย่างแท้จริง

         ด้วยความใส่ใจ และเน้นคุณภาพของการรักษาโรคทันตกรรม และด้วยความพร้อมของทีนทันตแพทย์ทุกสาขา ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ใช้บริการทันตกรรมเป็นอย่างมาก

         Ortho Smile Clinic จึงเปิดสาขา 2 ในปั้ม ปตท. ดอนขวาง (อ.ดอนขวาง จ.นครราชสีมา ) เมื่อปี 2558 เนื่องจากทำเลไกลเมือง ไม่สะดวกทั้งคนไข้และทันตแพทย์ จึงได้ย้ายสาขา 2 มาที่ห้างสรรสินค้า The mall โคราช ด้วยแนวคิด ของการบริการทันตกรรมแบบ “ Premium Dental Clinic ” โดยใช้ชื่อว่า “ คลินิกทันตกรรม Ortho Smile Plus ”  อยู่บริเวณชั้น 2 โซนใหม่ติดกับ ร้านหนังสือ Se-ed Book เพราะนอกจาก Ortho Smile plus ตั้งอยู่บนทำกลางเมืองในห้างสรรพสินค้า the mall โคราชแล้ว คลินิกตกแต่งอย่างสวยงาม สะอาด เครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่อง X-ray 3มิติ CT Scan ที่ทันสมัยที่สุด เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่อง “ความสะอาดปราศจากเชื้อ ” ของเครื่องมือที่ทำคนไข้ทุกชิ้น ผ่านการฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด ด้วยอุณภูมิกว่า 100 องศา เรียกว่าระบบ (Sterilization)

         Ortho Smile Clinic มีความพร้อมและตั้งใจของทีมทันตแพทย์เพื่อส่งมอบบริการทันตกรรมที่เป็นเลิศให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยการรักษาจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเท่านั้น วัฒนธรรมองกรค์ของเราคือ “คุณภาพการักษาคู่กับ คุณธรรมของทันตแพทย์ ” แก่คนไข้ของเราทุกๆท่าน

         ปัจจุบัน Ortho Smile Clinic มีทีมทันตแพทย์ 11 สาขา ดังนี้

 • ทันตแพทย์ทั่วไป [General Practice dentists ]
 • ทันตแพทย์จัดฟัน [ Orthodontists ]
 • ทันตแพทย์เด็ก [ Pedodontists ]
 • ทันตแพทย์ฟันปลอม [ Prosthodontists ]
 • ทันตแพทย์รักษารากฟัน [ Endodontist ]
 • ทันตแพทย์รากฟันเทียม [ Implant Dentists ]
 • ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า [ Maxillofacial and Oral Surgery ]
 • ทันตแพทย์ความงาม [ Esthethic Dentists ]
 • ทันตแพทย์บูรณะขั้นสูง [ Operative Dentist ]
 • ทันตแพทย์วินิฉัยโรคในช่องปาก [ Oral Medicine Dentist ]
 • ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์ [ Periodontists ]

Ortho Smile Clinic มีความพร้อมและความตั้งใจของทีมทันตแพทย์กว่า30 ท่าน เพื่อส่งมอบบริการทันตกรรมที่เป็นเลิศให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยการรักษาจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเท่านั้น วัฒนธรรมองกรค์ของเราคือ “คุณภาพการบริการคู่ คุณธรรมของทันตแพทย์ ” เพื่อมอบแก่คนไข้ของเราทุกๆท่าน

บริการทั้งหมดของเรา

ดูแลโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก ติดเชื้อ โรคเหงือก เป็นฝีในช่องปากและทำให้ฟันข้างเคียงผุง่ายขึ้น ดั้งนั้น ไม่ควรเก็บฟันคุด

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก ติดเชื้อ โรคเหงือก เป็นฝีในช่องปากและทำให้ฟันข้างเคียงผุง่ายขึ้น ดั้งนั้น ไม่ควรเก็บฟันคุด

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการรักษาแก้ไขการไม่สมดุลที่เกิดขึ้น จากการเรียงตัวของฟันและการซบฟันที่ผิดปกติ อีกทั้งการจัดฟัน จะทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น และส่งผลให้บุคลิกภาพดีขึ้นด้วย

การจัดฟันเป็นการรักษาแก้ไขการไม่สมดุลที่เกิดขึ้น จากการเรียงตัวของฟันและการซบฟันที่ผิดปกติ อีกทั้งการจัดฟัน จะทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น และส่งผลให้บุคลิกภาพดีขึ้นด้วย

ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมอื่นๆ

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ พิมปาก ทันตกรรมเฉพาะทางอื่นๆ เช่น รักษารากฟัน , ปริทันต์ (โรคเหงือก) ดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ พิมปาก ทันตกรรมเฉพาะทางอื่นๆ เช่น รักษารากฟัน , ปริทันต์ (โรคเหงือก) ดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก หรือหมอฟันเด็กนั้น จะดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อยตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น - 12ขวบ คุณหมอฟันสำหรับเด็กจะมีวิชาจิตวิทยาที่สามารถเอาเด็กอยู่ทุกสถานการณ์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก หรือหมอฟันเด็กนั้น จะดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อยตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น - 12ขวบ คุณหมอฟันสำหรับเด็กจะมีวิชาจิตวิทยาที่สามารถเอาเด็กอยู่ทุกสถานการณ์

ทันตกรรมความงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ อาทิเช่น ฟอกฟันขาว วีเนียร์ ครอบฟัน เป็นต้น เพื่อช่วยในการเสริมสร้างปรับปรุงรอยยิ้มให้มีความสวยงามมั่นใจมากขึ้น

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ อาทิเช่น ฟอกฟันขาว วีเนียร์ ครอบฟัน เป็นต้น เพื่อช่วยในการเสริมสร้างปรับปรุงรอยยิ้มให้มีความสวยงามมั่นใจมากขึ้น

ทันตกรรมฟันปลอม

การใส่ฟัน ทำครอบฟัน ทำสะพานฟัน ด้วยวัสดุเซรามิก โลหะ ทอง ครอบฟัน เพื่อเสริมความงามของฟัน กรณีฟันแตกหัก มีฟันสึก ฟันหายไป

การใส่ฟัน ทำครอบฟัน ทำสะพานฟัน ด้วยวัสดุเซรามิก โลหะ ทอง ครอบฟัน เพื่อเสริมความงามของฟัน กรณีฟันแตกหัก มีฟันสึก ฟันหายไป