fbpx

Ortho Smile Inspire & Beyond 2022-2023

Ortho Smile กางแผนปี 65-66 มุ่งสู่คลินิกภูมิภาคอาสาดูแลคนอีสานและกลุ่ม Elite ที่เติบโตขึ้นด้วยกล ยุทธ์ Inspireและ Beyond

ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้ภาพรวมของตลาดทันตกรรมมีแนวโน้มผู้ใช้บริการลดลง เนื่องจากมีความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตลาดคลินิกทันตกรรมในปัจจุบันมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเชิงบวกในเรื่องของวัคซีนส่งผลให้ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีขึ้น รวมไปถึงมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด จนทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้จ่ายในที่สุด
ในส่วนของ Ortho Smile Clinic เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ได้ลงทุนมูลค่าหลักล้านกับวัตกรรมระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธ์ Air Fresh 100% ในห้องทำฟันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุดให้กับผู้มารับบริการ รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ระบบการดูดละอองฝอยความดันสูงภายในห้องทันตกรรมขณะให้การรักษาทันตกรรม และบริเวณที่นั่งรอคอยเพิ่มความปลอดภัยเพื่อเป็นที่ 1 ในใจของลูกค้าในด้านคลินิกทันตกรรมสำหรับชาวโคราช นอกจากนั้น Ortho Smile Clinic ยังคงยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อรักษาฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สำหรับจุดมุ่งหมายในปี 2565-2566 Ortho Smile Clinic มุ่งเน้นมอบบริการทันตกรรมคุณภาพด้วยแนวทางการรักษาแบบบูรณาการด้วยทีม “ สหสาขาทันตกรรม” โดยมีกลยุทธ์ Inspire & Beyond เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยมุ่งสู่คลินิกภูมิภาคอาสาดูแลคนอีสานและกลุ่ม Elite ที่เติบโตขึ้นตามสภาพตลาดที่เป็นในปัจจุบัน โดยในช่วงต้นปี 2565 จะมีการสร้างความร่วมมือใหม่ๆกับลูกค้าและพันธมิตรในหลากหลายสาขาและหลากหลายพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคลินิก โดยผลลัพธ์ของแผนนี้คาดหวังว่าจะสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับ Ortho Smile Clinic ใน Q3-Q4 รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับคลินิก นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2565 ดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) คือ Growth Strategy เพื่อเน้นการเติบโตด้วยวิธีต่างๆ เช่น การขยายตลาดและการร่วมพันธมิตรเป็นต้น ระดับที่ 2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) คือ Differentiation – กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ด้วยการหา Positioning ใหม่ขององค์กรที่ยังไม่มีคู่แข่งอยู่หรือลงไปเล่นด้วยมากนัก เพื่อให้ดึงดูดความสนใจและเจ้าะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ Customer Centric – กลยุทธ์การปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าผ่านการเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือออกแบบบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อยู่เสมอ ระดับที่ 3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) การพัฒนาการทำงานของภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็ว ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน รวมไปถึงการระบุและจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มการปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดความพร้อมขององค์กร ซึ่งกลยุทธ์ระดับนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน้าที่ โดยจะเน้นในฝั่งปฏิบัติการและการเงิน
นอกจากนั้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มการเติบโตของ Ortho Smile Clinicใน 2 ปีนี้คือ Growth Hacking โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่ 1 : Creative Marketing องค์ประกอบที่ 2 : Behavioral Psychologyองค์ประกอบที่ 3 : Data & Analytics องค์ประกอบที่ 4 : Technology & Automation โดยเบื้องหลังการทำ Growth Hacking มีองค์ประกอบที่สำคัญซ่อนอยู่ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จะทำให้การทำ Growth Hacking ประสบความสำเร็จได้ สิ่งนั้นเราเรียกมันว่า “Growth Process” ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ใน 2 ปีนี้อย่างเต็มที่เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งด้านการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทีมผู้บริหาร Ortho Smile Clinic ยอมรับว่าปีนี้จะเป็นอีกปีนึงที่ยากลำบากที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รื้อระบบการทำงานแบบเดิมๆ รวมทั้งขยายตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งของทีมงานในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ในประสบการณ์ที่ดีขึ้น การ PR ในรูปแบบ Inspire & Beyond สร้างความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปรับปรุงและขับเคลื่อนจากกลยุทธ์ต่างๆในปีนี้จะส่งผลให้ลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนร่วมใน Ortho Smile Clinic มีปีทองที่ดีในปี 2566 เป็นต้นไป ฟันธง…..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *