fbpx

ทพญ.กรกมล สุรโชติมงคล

ทพญ. กรกมล สุรโชติมงคล
ทพญ.กรกมล สุรโชติมงคล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • การศึกษา

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • สาขา

    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

  • ใบอนุญาต

    เลขที่ ท.14135