fbpx

ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก,แม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • การศึกษา

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • สาขา

    ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

  • ใบอนุญาต

    ใบอนุญาตเลขที่ ท.12091