fbpx

ทพญ. พินนา ศิริสุรินทร์พร

ทพญ. พินนา ศิริสุรินทร์พร
ทพญ. พินนา ศิริสุรินทร์พร
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • สาขา

    ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  • การศึกษา

    ประกาศนียบัตรบัณชั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ใบอนุญาต

    ใบอนุญาตเลขที่ ท.9686